ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ໃນການເຄລມປະກັນໄພລົດ

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ໃນການເຄລມປະກັນໄພລົດ

ອຸປະຕິເຫດເກີດຂື້ນໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ ເຖິ່ງວ່າຈະລະມັດລະວັງ, ມີສະຕິແລະບໍ່ປະມາດໃນການຂັບຂີ່ປານໃດກໍ່ຕາມແຕ່ຫາກຄົນບໍ່ລະມັດລະວັງແບບເຈົ້າ ອຸປະຕິເຫດຫໍ່ມັກຈະເກີດຂື້ນໄດ້ ແລ້ວເຮົາຊິເຮັດແບບໃດດີຫາກມີເຫດພາດໄປເຮັດໃຫ້ເຮົາເກີດອຸປະຕິເຫດຈະຕ້ອງກຽມພ້ອມແບບໃດໃນການສົ່ງເລື່ອງເຄຼມຄ່າເສຍຫາຍຕ່າງໆໄປເບີ່ງກັນດີກ່ວາວ່າຖ້າເຮົາເກີດອຸປະຕິເຫດແລ້ວເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດແບບໃດແດ່

1. ຖ້າບໍ່ມີຄົນຜິດໂດຍຊັດເຈນ
ຫາກເກີດອຸປະຕິເຫດໂດຍບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າໃຜຖືກໃຜຜິດແທ້ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດຄື ຢ່າເຄື່ອນຍ້າຍລົດຈົນກ່ວາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະມາເຮັດເຄື່ອງໝາຍແລະຮີບຕິດຕໍ່ປະກັນຂອງເຮົາພ້ອມເລົ່າເລື່ອງລາວທີ່ເກີດຂື່ນໃຫ້ພະນັກງານຮັບຟັງ

2. ຖ້າເຮົາບໍ່ແມ່ນຄົນຜິດ
ໃນກໍລະນີທີ່ເຮົາບໍ່ແມ່ນຄົນຜິດ ໃຫ້ເຮົາຈົດທະບຽນລົດ ຊື່ແລະທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ກໍລະນີເນົາ ແລະ ໂທຫາປະກັນໄພລົດຂອງເຮົາທັນທີ ຫາກເຮົາມີພະຍານຢູ່ໃນທີ່ເກີດເຫດ ເຮົາສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຂົາເປັນພະຍານແກ່ເຮົາໄດ້

3.ຫາກເຮົາເປັນຄົນຜິດ
ໃນກໍລະນີທີ່ເຮົາເປັນຄົນຜິດສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນເຮັດກໍ່ຄືຮີບໂທຫາປະກັນຂອງເຈົ້າທັນທີເລີຍແລະຢ່າຟ້າວໄປເຊັນຫຼືສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ປະກັນອີກຝ່າຍໜຶ່ງຍື່ນມາໃຫ້ເຮົາເຊັນຊື່ ຖ້າໃຫ້ປະກັນເນົາມາກ່ອນ ຫາກເຮົາຍອມຮັບຜິດແລ້ວກໍ່ສາມາດເລື່ອນລົດອອກໄປຂ້າງທາງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກີດຂວາງການຈະລາຈອນ

4. ຖ້າເກີດເຫດຕຳແລ້ວໜີເຮົາຄວນຕັ້ງສະຕິໃຫ້ດີໆແລະຮີບຈົດຈຳທະບຽນລົດຂອງຄູ່ກໍລະນີ ຍີ່ຫໍ້ລົດ, ສີລົດ ແລະສິ່ງທີ່ເປັນຈຸດພິເສດຂອງລົດຄູ່ກໍລະນີໃຫ້ດີແລະຮີບໄປແຈ້ງຄວາມເພື່ອໃຊ້ໃນການຟ້ອງຮ້ອງດຳເນີນຄະດີຕໍ່ໄປ

ຢ່າລືມເດີວ່າຫາກເກີດເຫດບໍວ່າຈະກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມບໍ່ວ່າເຮົາຈະຜິດຫຼືຖືກ ເຮົາກໍ່ຄວນຕັ້ງສະຕິໃຫ້ດີໆແລະຄວນອ່ານລະບຽບຂອງສັນຍາປະກັນໄພໃຫ້ລະອຽດວ່າລົດເຮົາໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນແບບໃດເພື່ອທີ່ເຮົາຈະໄດ້ບໍ່ເສຍຜົນປະໂຫຍດ

Similar Posts

BUY INSURANCE